Slovensky English Deutsch

Diagnostické - profesionálne 3D zariadenie

Dentálny CT NEW TOM Giano

Od februára 2013 naša stomatologická ordinácia disponuje vysoko profesionálnym - moderným prístrojom, ktorý je schopný diagnostikovať a odhalovať i málo viditeľné stomatologické nálezy. Svojou vynikajúcou rozpoznávacou schopnosťou ošetrujúcemu lekárovi podáva dokonalú informáciu o zdravotnom stave a umožnuje odhaliť prípadný zápal či ochorenie už v počiatočnom štádiu, prípadne naplánovať ideálnu polohu implantátov.