Slovensky English Deutsch

Celková anestéza

Celkovú anestézu čiže uspatie indikujeme u pacientov neošetriteľných klasickými spôsobmi ako je napr. zvodová anestéza, analgosedácia alebo psychologická predpríprava. Ošetrenie v celkovej anestézii je vhodné pre ľudí, ktorí majú neprekonateľný strach zo stomatologického ošetrenia. Najčastejšie ošetrujeme v celkovej anestézii deti, ktoré odmietajú nutné stomatologické ošetrenie.

Naším kooperujúcim anesteziológom je MUDr. Ervín Jakab, ktorý disponuje prístrojovým vybavením na vykonanie celkovej anestézie a zariadením na monitorovanie životných funkcií. Počas celkovej anestézie sa intubuje cez nos kvôli manipulácii a ošetrovaniu v ústnej dutine.

Ošertrovanie v celkovej anestézii je náročnejší zákrok. Pri prvom stretnutí určíme príčinu odontofóbie,rozsah budúceho stomatologického ošetrenia. Potrebné je predoperačné interné vyšetrenie.Záloha je 7O% z plánovanej kalkulácie. Pri akútnom ochorení sa zákrok preloží na iný termín.

PRIEBEH OŠETRENIA

Pacient príde do ordinácie aspoň pol hodinu pred zákrokom na lačno. Po premedikácii sa začne stomatologické ošetrenie v celkovej anestézii. Po zobudení z narkózy pacient čaká asi 1 hodinu v miestnosti ordinácie pod kontrolou anesteziológa. Pri odchode domov a doma počas 24 hod. je nutný doprovod, pacient nemôže šoférovať.