Slovensky English Deutsch

Photo:

Recepcia - priestor pre konzultáciu s pacientom Hlavná stomatologická ordinácia
MUDr. DRÁBIK Dušan - odborný garant centra Miestnosť pre príjem pacientov
CENTRUM je vybavené najmodernejšími technológiami Špecializovaná - samostatná ordinácia ústnej hygieny
Špecializovaná ordinácia ambulantnej ozónoterapie Čakáreň ambulantnej ozonoterapie - II. poschodie
Moderná diagnostická a stomatologická technika Budova stomatologického centra ESTHE