Slovensky English Deutsch

Dentálna hygiena

Dentálna hygiena je alfou a omegou v starostlivosti o orálne zdravie. Profesionálnym čistením dávame zubom a ďasnám jedinečnú možnosť na autoregeneráciu.

Inštruktážou o spôsobe čistenia a vhodných pomôckach pomáhame našim pacientom k zdravšiemu a príjemnejšiemu pocitu zo seba samých.