Slovensky English Deutsch

ESTHE s.r.o., stomatologické a implantologické centrum vzniklo v roku 2008.

20 ročné skúsenosti v odbore stomatológia a špičkové výsledky nám dávajú za pravdu, že našim štandardom je nadštandard a to v každom atribúte počínajúc bezbariérovým vstupom do moderných priestorov v ktorých nájdete najnovšie výdobytky technológií stomatologického vývoja súčasnej doby. Našim klientom je k dispozícii monitorované súkromné parkovisko. Za najdôležitejšie však považujeme našu odbornosť, skúsenosti, individuálny prístup, empatiu, zodpovednosť, manuálnu zručnosť a umelecký dôraz našej práce, ktorá nás odlišuje od iných , vytváraním harmónie medzi tvarom, farebnou zladenosťou, materiálom a funkčnosťou Vášho nového chrupu.

PRAX

Odborným garantom je MUDr. Dušan Drábik.

  • 1997 promócia LFUK v Bratislave odbor stomatológia
  • 1997 - 2002 odd. stomatológie a maxillofaciálnej chrurgie NsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici
  • 1998 štúdijný pobyt USA
  • 1998 kurz materiálových technológií Ivoclar Lichtenštajsko
  • 2000 atestácia 1. stupňa
  • 2000 - 2002 zástupca primára stomatologického odd.
  • 2002 - 2008 privátna stomatologická prax Hlohovec
  • 2006 školenie aplikácií hyalurónových výplní
  • 2007 implantačné školenie patentovaného systému prof. Jescha v praxi prof. Jescha vo Viedni
  • 2008 konateľ a odborný garant ESTHE s.r.o., pravidelná účasť na stomatologických, vzdelávacích podujatiach doma i v zahraničí.

ZAMERANIE

Po krátkodobej stáži v praxi prof. Jescha vo Viedni implantujeme atramatickou metódou patentovanou práve prof.Jeschom.Používame implantáty z najčistejšej zliatiny titanu Grade 5 Ankylos . Dostavbu kosti robíme klinicky osvedčenými augmentačnými materiálmi a postupmi. V rámci dentoalveolárnej chirurgie sú u nás bežné operácie retinovaných zubov múdrosti, resekcie, plastiky mäkkých tkanív atď.

Vo fixnej protetike nepoužívame živicové materiály a v portfóliu máme viacero variácií porcelánu : kovoporcelány, bez kovovú keramiku EMPRES II, EMAX, CERCON.

V našej praxi zabezpečujeme ošetrenie aj v celkovej anestéze /uspatie/ a spolupracujeme s poprednými domácimi a zahraničnými klinikami v odboroch maxillofaciálna chirurgia a ortodoncia.

Bielenie zubov robíme chemicky a najnovším fotokalytickým systémom z USA po ktorom sú výsledky viac ako uspokojivé.

Pri spracovaní tejto stránky sme nespomenuli všetko, pretože sú veci, ktoré by mali byť bežné a samozrejmé /napr. hygienický režim, základná materiálno-technická vybavenosť,odborná úroveň ap./ v každom zdravotníckom zariadení.

Samozrejmosťou je aj postterapeutický program zameraný na preventívno- profylaktické opatrenia ktorými Vám zabezpečíme dlhohodobú spokojnosť no predovšetkým Vaše orálne zdravie s ktorým úzko súvisí celý organizmus.

Návštevou u nás budete viac ako milo prekvapený celkovou úrovňou, no hlavne Vašou finálnou spokojnosťou, ktorá je naším základným cieľom.