Slovensky English Deutsch

Prvá návšteva

U nás sa všetko začína komplexným vyšetrením. Najnovším digitálnym OPG zistíme aj skryté nálezy na tvrdých tkanivách zubov a v ich okolí. Disponujeme vlastným CT prístrojom, ktorý využívame hlavne pri diagnostike pred implantáciou alebo chirurgickou extrakciou zubov múdrosti.

Po celkovom zhodnotení a zaregistrovaní stavu chrupu, temporomandibulárnych kĺbov, slinných žliaz a jazyka u dospelých robíme preventívne onkologické screeningové vyšetrenie revolučným prístrojom Velscope ktorý odhalí voľným okom nepozorovateľné zárodočné prekancerózne zmeny tkanív sliznice úst a jazyka.

Súčasťou vyšetrenia býva aj zhodnotenie demineralizácie skloviny laserovým diagnostickým prístrojom. Po návrhu liečby začíname dentálnou hygienou, ktorá je zakladným pilierom v starostlivosti o zdravý chrup. Význam hygieny je prvoradý aj pre nasledovnú starostlivosť o chrup a paradontálne tkanivá.